‘Ofis’ değil adeta devlet: Ülke Gençliği AKP’ye Emanet

TDP Girne milletvekili Zeki Çeler’in, TC hükümeti ile kktc hükümeti arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisi’nin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma ile ilgili, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım yankı uyandırdı

12 Mart 2014’te CTP-DP  hükümeti tarafından imzalanan ancak toplumsal muhalefetin direnç göstermesiyle yürürlüğe giremeyen anlaşma , UBP-DP hükümetince yürürlüğe geçiriliyor. Bu anlaşma ile Kıbrıs’ın kuzeyinde, TC’ye bağlı olan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisi kurulacak.

Madde 1 ile Kıbrıslı Türkler’in ülkedeki tüm gençlik faaliyetleri ile ilgili söz hakkı ellerinden alınıyor ve  Kıbrıslı Türk gençleri AKP’ye teslim ediliyor.

Madde 2 ile kamp merkezleri ve spor tesislerinin işletilmesi ilgili tüm yetki TC Ofisine devrediliyor, madde 3 ile “Ofis”‘e serbest istihdam ve kktc genelindeki Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü’nce işletilen yurtların tamamının kontrol hakkı veriliyor.

Madde 4 ile ise kktc tarafına ihtiyaçların belirlenmesinde dahi ofisle müzakere zorunluluğu getiriliyor ve “Ofis” tarafından istenen tüm bilgilerin kktc tarafınca sağlanması zorunlu kılınıyor.  Yani kktc, AKP ülke gençliğini yetiştirirken Ankara’ya yardımcı olacak bir pozisyona getiriliyor.

Madde 4’ün devamında ve madde 5 ile ise, ofis personeline verilen diplomatik dokunulmazlıklarla, bu alanda yapılan çalışmalarla ilgili herhangi bir denetim şansı da Kıbrıslı Türkler’in elinden alınıyor. Yolsuzluk konusunda kirli bir sicile sahip olan AKP siyasetinin atayacağı Ofis personelinin ülkemizde yolsuzluklara karışması durumunda soruşturmadan dahi muaf tutulacakları bir tablo ortaya çıkıyor.

İşte detaylar:

İradesizleştirme hedefleniyor, meclis by-pass ediliyor

Tarihsel süreç içerisinde TC ve kktc egemenlerinin yapmış olduğu her anlaşma, protokol vb. her belgede olduğu gibi, bu anlaşmada da Kıbrıslı Türkler’i kültür ve kimlik erozyonuna uğratmak ve söz,karar ve yetkilerini Kıbrıslı Türkler’in ellerinden almanın hedeflenmiş olduğu açıkça görülüyor.

Bu anlamda anlaşmanın dikkat çeken noktaları şöyle:

Madde(1)’in 2. fıkrasında; taraflar, bu anlaşmaya dayanarak işbirliği programı ve bazı projeler üzerinde anlaşmalar ve ilave anlaşmalar imzalayabilirler ibaresi bulunuyor. Bu, işbu anlaşmanın kktc meclisinde onaylanması halinde, bu alanda yapılacak olan yeni anlaşma ve ilave anlaşmaların meclis onayından muaf hale geleceği anlamına geliyor. Yani Kıbrıslı Türkler’in hiçbir söz hakkı kalmıyor.

Madde(1)’in 4. fıkrası (a) bendinde ise, Koordinasyon Ofisi’nin; hem yeni hazırlanan program ve projeleri hem de var olan program ve projeleri  denetleme yetkisinin olacağı açıkça belirtiliyor. Yani bu anlaşma, kktc meclisinden geçtiği takdirde “Ofis”’in bu alandaki tüm projeleri denetleyebilmesinin önü açılmış oluyor.

 

kktc’deki Spor ve Gençlik Daireleri işlevsiz bırakılıyor

 

Anlaşmanın 2. maddesinde; kktc’de kamp merkezlerinin kurulması ve işletmesi, yeni inşa edilecek spor tesislerinin ve var olanların işletmesi, eğitim-kültür-sportif faaliyetlerin yapılmasına katkı sağlanması, projelerde uzman-eğitimci-danışman-yardımcı personel sağlanması ve taraflarca uygun görülecek çalışmalar yapılması Koordinasyon Ofisi’ne devredildiğinden kktc’deki Spor ve Gençlik Daireleri’nin işlevsiz bırakılması hedefleniyor.

Madde(3)’ün 1. Fıkrası (b) ve (ç) bendlerinde; proje ve programların koordinatörünün ve kktc tarafından olacak tüm personelin dahi “Ofis” tarafından seçileği, program ve projeleri hazırlayacak ve yürütecek olanın da “Ofis” olduğu yazıyor.

Tüm öğrenci yurtlarını “Ofis” işletecek

Yine madde(3)’ün 1. fıkrasının (g) bendinde; kktc genelinde Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü’nce işletilen ve işletilecek olan tüm yurtların işletmesinin ve modernizasyounun Koordinasyon Ofisi’nce yapılacağı ve “Ofis”’in gerekirse yeni protokoller yapması öngörülüyor.

Ülkenin ihtiyaçları için “Ofis”ten İcazet

  1. maddede; ülkenin ihtiyaçlarının belirlenmesinde kktc tarafına “Ofis” ile müzakere yükümlülüğü getiriyor. Ayrıca “Ofis”in ülkedeki çalışmalarının hiçbir koşulla engellenemeyeceği şartı getirilerek, hesap sorma mekanizmaları daha  baştan bitiriliyorve  Kıbrıslı Türkler’e söz söyleme hakkı engelleniyor.

Yine 4. Maddede;  kktc tarafı “Ofis”’in istediği tüm bilgileri vermekle yükümlendiriliyor.

Diplomatik dokunulmazlık veriliyor

Dikkat çeken başka bir nokta ise 5. madde ile, “Ofis” in TC tarafından görevlendirilecek personeline diplomatik dokunulmazlık sağlanıyor.

Anlaşmanın tam metni:

ilk

ofis2

ofis3

ofis4

son

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 Paylaşımlar