KTAMS: “İşveren sermaye erbabı yasaları uygulamıyor, çalışanları mağdur ediyor”

Kamu emekçilerinin örgütlü olduğu Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) bugün yazılı bir açıklama yaparak, özel sektördeki çalışma saatlerini gündeme getirdi. Çalışma hayatını düzenleyen İş Yasasının ilgili maddesinin işverenler tarafından uygulanmadığı belirtilen açıklamada, özel sektörde çalışan emekçilerin mağdur edildiği vurgulandı.
KTAMS’ın yaptığı açıklamanın tam metni şöyle;
Ülkemizde özel sektörde çalışma hayatını düzenleyen 22/1992 sayılı İş Yasasına karşın bugün maalesef işveren sermaye erbabı yasaları uygulamamakta ve özel sektör çalışanları mağdur edilmektedir.
İş yasası Madde 31’e göre “ Herhangi bir hafta içinde yemek saatleri hariç olmak üzere, günde sekiz saatten, haftada toplam kırk saatten fazla bir süreyle çalışma yapılamaz ve eğer günde 8 saatten fazla çalıştırılacaksa da İş Yasasının 27’inci maddesi uyarınca her fazla çalışma için verilecek ücret, normal günlük saat başına düşen miktarın %10 yükseltilmesi ve hafta tatili ve resmi tatil günlerinde her fazla saat çalışma için verilecek ücret, normal günlük çalışma ücretinin saat başına düşen miktarın %50 yükseltilmesi suretiyle ödenir” denmektedir.
Ayrıca yine İş Yasası Madde 29A(1)’e göre düzensiz mesai yapan işçilere ek mesai hakları saklı kalmak kaydı ile düzensiz çalıştığı sürelerle ilgili ücretler %15 düzensiz mesai ödeneği eklenmek suretiyle ödenir denmektedir.
Yukarıda da belirttiğimiz üzere İş Yasasında özel sektör çalışanlarının, çalışma saatleri ve karşılığında alacağı ücretler düzenlenmesine karşın işverenlerin %99’u yasalara aykırı bir şekilde suç işleyerek işçi çalıştırmakta ve bir de bu yetmezmiş gibi yasa dışı işçi çalıştıran bu kesimin temsilcisi Kıbrıs Türk Ticaret Odası açıklama yaparak çalışma saatlerinde esas önceliğin kamu çalışma saatlerinin düzenlenmesi olduğunu ifade etmektedir.
Hükümet ile yaptıkları görüşmede yaşanan döviz krizine karşı tedbir olarak kamu çalışanlarının 13. Maaşlarını ödemeyi teklif eden sermaye kesimi ve onların temsilcileri konu kendi yanlarında çalıştırdıkları işçilerin yasalara uygun olarak çalışıp çalışmadığının denetimine gelince ise hemen topu kamu çalışanlarının çalışma saatlerine atmakta ve özel sektör ile uyumlu olmasını önermektedir.
İş yasasında belirtilen çalışma saatlerine aykırı işçi çalıştıran kimsenin kamu çalışanlarının çalışma saatlerine müdahil olma hakkı olmadığını belirtir KTAMS olarak haksız bir şekilde kamu çalışanlarına yapılan bu tür saldırıların karşısında olacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.
0 Paylaşımlar