MÜCADELE BÜYÜYEREK GELİYOR – BESİM BAYSAL

Çeşitli tarihi süreçlerin o ülkenin devrimcilerine de tarihi sorumluluklar yüklediği görülecektir. Kıbrıs’ın kuzeyi de iradi ve siyasi süreçlerin sonunda tarihi bir dönemece girmektedir. Hepimizi eski dönemin yüklediği sorumluluktan çok daha fazla sorumluluk beklerken eski dönemin rahatlığından fazla rahatsızlık ve ciddiyet bekleyecektir. Açmaya çalıştığımız yolda bencilliğe, sekterliğe; böbürlenmeye, şişirilmeye fırsat vermeden çok daha fazla alçakgönüllü ve çok daha fazla kendinden emin ve paylaşıma açık olunmalıdır. Bu sürece gelene kadar yaratılan ve yarattığımız teorik ve pratikten payımıza düşeni kat ve kat artırmak için dolaysız hedefler belirleme ve yeniden ve yeniden mücadeleye asılma sorumluluğu bizi beklemektedir.

Kıbrıslı Türkler ve bu ülkede kendini Kıbrıslı Türk hisseden herkes yalansız, rüşvetsiz, dürüst ve ayni zamanda sırtını dışarılara bir yerlere değil halka dayayan; demokratik yolları terketmeyecek siyasi örgütlülüklere destek olmaktadır ve olacaktır.

Bugün Kıbrıs’ın kuzeyinde Baraka, BKP ve TDP’nin başlattığı ve Lefkoşa’da Belediye Başkanlığını kazanarak büyük bir başarıya imza atan siyasi güçbirliği böyle bir sürece işaret etmektedir.

Bugün meclisteki rejim partilerinin Ankara’nın onayı ile referanduma sundukları anayasa değişikliklerine halk tarafından verilen koskoca bir “HAYIR” cevabı böyle bir sürece işaret etmektedir.

İşte bu süreç devrimcilerin sırtına daha önce yüklenen sorumluluğun çok daha fazlasına da işaret etmektedir. İşte bu süreç ittifak ve güçbirliği politikalarının başarısını göstermektedir. Bu başarının altalta yapılan toplama hesabının çok çok üstünde bir istatistik yarattığı ve bundan sonra da yaratacağı herkes tarafından görülmüştür.

ülkemizin içinde bulunduğu yapı ekonomik ve siyasi bir abluka ve tam bir baskı ve sömürge rejimi karakteri taşımaktadır. Bu ülkenin insanları Ankara ve onun yerli işbirlikçilerinin yarattığı bu sistemi anayasa referandumunda mahkum etmiştir. Lefkoşa’da ve diğer bölgelerde Baraka, BKP ve TDP’nin yakaladığı başarı ve Mehmet Harmancı’nın Lefkoşa Belediye Başkanlığını kazanması da rejime ve işbirlikçilerine karşı verilen mücadelenin ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Kıbrıslı Türkler bu rejimi reddetmektedir. Bu süreçte bu işbirliğini genişleterek ilerlemek; hem Ankara’nın hem de işbirlikçi partilerin paketlerini ve politikalarını durdurmak ve mahkum etmek için fırsat yaratacaktır.

Kıbrıs sorunundaki çıkmazı yeni mücadele şekilleri ve imkanlar yaratarak ortadan kaldırmak ve ülkemizi yeniden birleştirmek ve yeniden kardeşleştirmek bu sorumluluklardan bir diğeridir. Hem belediyelerde hem ülkemizde özelleştirme, taşeronlaştırma ve emek sömürüsü olmadan halkın sorunlarına çözümler üretebilmenin yollarını bulmak ve uygulamak fırsatı karşımızdadır. Piyasacı önlemlerle halkı ve emekçileri sömürmenin her türlüsüne karşı birleşerek yürümek ve her gerici kaleyi yıkmak sorumluluğumuz olmuştur.

Bilinmelidir ki hiçbir yerde devrimciler tarihi süreçlerin kendilerine yüklediği sorumluluklardan geri durmamışlardır. Ülkemizde yaşanılan bu tarihi dönemeçte de bu sorumluluklardan geri durmaya niyetimiz yoktur.

Besim Baysal

Baraka aktivisti

99 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply