MÜCADELE SÜRÜYOR: NÜKLEERE KARŞI ULUSLARARASI KONFERANS

Türkiye-Akkuyu’da kurulacak olan nükleer santrale karşı Nükleere Hayır Platformu bugün Lefkoşa ve Mağusa’da Nükleere Karşı Uluslararası Konferans’a, imza kampanyasına ve 17 Ocak’ta gerçekleştirilecek eyleme çağrı amacı ile bildiri dağıtımı gerçekleştirdi. Bağımsızlık Yolu’nun da bileşenlerinden olduğu Nükleere Hayır Platformu “Radyo Aktif OLMA Aktif OL” sloganıyla dağıttığı bildirilerde yarın (Cumartesi) yurtdışından da konukların katılımıyla konferans düzenleneceği bilgisine yer verildi. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nde gerçekleştirilecek olan konferansta TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Çevre Yüksek Mühendisi Baran Bozoğlu “Nükleer Santrallerin Etkileri ve ÇED Süreci”; Hacettepe Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Güler “Nükleer Santraller ve halk sağlığı üzerine etkileri”; Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ful Uğurhan  “Akkuyu Nükleer Santralinin Olası Sağlık Etkileri ve Türkiye’de Nükleer karşıtı Mücadelenin Tarihi”; Greenpeace Akdeniz Bölge Sorumlusu Devin Bahçeci ise “ Akkuyu Nükleer  Santraline Karşı Mücadele Süreci ve Bölgeye Vereceği Zararlar” konuları konuşulacak.

Dağıtılan bildirinin tam metni şöyle:

Mersin-Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer santral, senin, benim, bu coğrafyada yaşayan hepimizin ve gelecek nesillerin yaşamı ve içinde var olduğumuz ekolojik system için tehlikedir, çünkü;

  • Kıbrıs’ın karşı sahilinde Türkiye’de Mersin ilinin Akkuyu mevkiine yapılacak olan “nükleer güç santrali” ülkemize Mersin il merkezinden bile daha yakın konumdadır.
  • Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası’nın raporuna göre Ecemiş Fayı’nın 20-25 km yakınından geçtiği Akkuyu’nun deprem kuşağı üzerinde olması nedeniyle santralde kaza olasılığı yüksektir.
  • Türkiye devleti olası bir kazada sorumluluk almaktan kaçınmaktadır. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu kazada ortaya çıkacak zararın sorumlusu olarak Akkuyu NGS Şirketi’ni göstermektedir. Oysa, sermayesi ile sınırlı bir şirketin hukuki sorumluluk alma kabiliyeti bulunmamaktadır.
  • Bir kaza olmasa dahi, dünyanın hiçbir yerinde saklanması ve imhası için nihai bir çözüm ve depolanma alanı bulunamayan nükleer atıkların sızıntıları bölgede var olan ve gelecekte var olacak kuşakları doğrudan ve sonu olmayan bir radyasyon tehlikesine maruz bırakılmaktadırç
  • Santralin soğutmasında kullanılacak suyun, klorlu ve ısıtılmış haliyle denize akıtılacağı söylenmektedir. Böylelikle ekolojik dengesi bozulacak olan deniz, içinde yüzdüğümüz, balığını yediğimiz, bazılarının soyu tükenmeye yüz tutmuş birçok canlının yaşam alanı olan Akdeniz’dir.

Bu Mücadele Kıbrıs’ın Doğa ve Geleğine Dair Belki De Son Mücadeledir. Bu Mücadele Ancak Sen De Katılırsan Başarıya Ulaşacaktır…

Radyo Aktif Olma Aktif Ol

  • Santral projesinin iptali için 10 Ocak 2015 tarihine kadar sürecek olan imza kampanyasına katıl!
  • 10 Ocak 2015 tarihinde, saat 14.00’da, K.T. Tabipler Birliği Lokalinde, uzmanların katılımıyla gerçekleşecek olan uluslararası konferansa katıl!
  • 17 Ocak 2015 tarihinde, saat 14.00’da, Lefkoşa Koşklüçiftlik’te Citroen Kavşağı’ndan başlayacak olan eyleme katıl!

Nükleere Hayır Platformu

15 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply