NÜKLEERE KARŞI ORTAK PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Akkuyu da kurulması düşünülen nükleer santrale karşı ara bölgedeki Dayanışma Evinde bir panel gerçekleştirildi.
Panel öncesinde nükleere karşı havaya balon uçuruldu. Ve tüm dünyada nükleer güç santrallerinin kapatılması istendi.
Daha sonra panele geçildi. İlk konuşmayı yapan Rebecca Harms, konuşmasında çok zorlu bir karşı koyma mücadelesi olacağından ama yılmadan mücadeleyi büyütmemiz gerektiğinden bahsetti. Konuşmasına devam eden Harms, nükleer enerjinin dogal olan enerji çeşitlerine göre daha pahalı olduğunu, çevreye geri dönüşü olmayan zararları olduğunu, çernobil felaketinden 30 yıl geçmesine rağmen hâlâ daha etkilerinin  sürdüğünü, hâlâ daha orda yaşayanların evlerine dönemediğini söyledi.
Harms, Akkuyu’daki inşaatın Rusya’daki ekonomik kriz ve Çed raporunun mahkemelik olması sebebiyle 5-6 sene aksadığını aktardı. Bu çok riskli enerjiye ihtiyacimiz yok diyen Harms, nükleer santralin yapılacağı bölgenin deprem gibi bir çok riski olduğunu söyleyerek konuşmasını tamamladı.
Rebecca Harms’ın konuşmasının ardından ‘ Nükleersiz Akdeniz ‘ kampanyası için hazırlanan ortak metine imza koyacak örgüt temsilcilerinin konuşmaları geerçekleşti ve Ortak Deklerasyon imzalandı.
İmzaların ardından panelin ikinci kısmına geçildi. İkinci kısımda katılımcılar tarafından nükleer enerjinin negatif etkileri ile ilgili sunumlar yapıldı ve panel sona erdi.