Özelde Sendikalaşma: Bir şaka da CTP’nin “Birikim”in’den

CTP’nin eski maliye bakanı Birikim Özgür, sosyal medyadan kendisine yöneltilen özel sektörde sendikalaşma ile ilgili soruya şaka gibi bir yanıt verdi

Birikim Özgür: “Özelde sendikalaşma çalışanlarca sağlanabilecek bir husustur”
Özgür yaptığı yorumda, “özelde sendikalaşma çalışanlarca sağlanabilecek bir husustur” derken; özel sektör çalışanlarının, sosyal haklarını bile alamazken ve hiçbir güvenceleri olmadan sendikalaşmayı nasıl sağlayabileceklerinden bahsetmiyor.
İş yerinde sendikalaşmayı dile getirecek bir emekçinin anında tehdit olarak görülüp kapı önüne konacağını da unutmuşsa benzeyen Özgür, özel sektördeki çalışma koşullarından bihaber görünüyor.

“Özelde çalışanların hakkını arama özgürlüğünü kim sağlayacak?”
Sendikasız çalıştırılmanın yasaklanmasının emekçilere özgürlük getireceğini gizlemek için, “yasakçı” – “özgürlük karşıtı” olduğu algısı yaratmaya çalışan Özgür’e takipçiden ders niteliğinde soru görünümlü bir yanıt geldi: “Özelde çalışanların hakkını arama özgürlüğünü kim sağlayacak?”.

Adı “yasaklansın”: Özünde çalışanı özgürleştiriyor
Çalışanın emniyet kemeri olan sendika, emekçilerin sosyal ve ekonomik haklarını güvence altına alırken iş güvenliği açısından da denetim sağlar. Nasıl ki trafikte “emniyet kemeri takmama özgürlüğü” kullanmak kimse tarafından istenmiyorsa, “sendikasız çalışma özgürlüğü” de öyle olacaktır. Trafikte takılan emniyet kemeri sürüş ve seyahat güvenliğini artırırken, sendikalaşma da çalışanın iş yaşamını daha güvenli yapacaktır. Özgür’ün “Özgürlük ilkesiyle çelişebilecek bir talep olmasın” dediği özelde sendikalaşma zorunluluğu, özel sektör emekçilerine özgürlük getirecek nitelikte bir düzenlemedir. Emekçilerin kaderini patronun iki dudağından çıkacak kelimelerden kurtaracak olan bu düzenleme, kendi haklarının korunacağı bir mekanizmanın yaratılmasının önünü açacaktır.

birikim3

birikim2

17 Paylaşımlar