Patronlara -Usulüne Uygun- Kıyak

Meclis Genel Kurulu, Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik)Yasa Tasarısı’nı oy çokluğuyla onayladı. Kayıt dışı işçi çalıştıranların tespiti halinde işverene ceza vermek yerine, 15 günlük süre tanınacak. Süre sonunda işverenin halen kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilebilirse ceza kesilecek.

Çalışma Bakanı Saner: “Amaç Patronlara Ceza Kesmek Değil”

Genel Kurulda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, kayıt dışı işçi çalıştıranların tespiti halinde işverene ceza vermek yerine, 15 günlük süre tanınacağını anlatarak, bu süre zarfının sonunda halen kayıt dışı işçi çalıştırması durumunda işverene ceza kesileceğini söyledi. Saner, “İşverene ceza kesmek amaç değildir. Kayıt dışılığın önüne geçmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayıt dışı işçilik ülkemizde en çok inşaat sektöründe mevcutken, uyarı cezası patronlara işçiyi işten çıkartma, veya 15 günlük uyarının sonunda iş yerine yeniden giden Çalışma Müfettişine işçiyi işten çıkarttığını söyleyerek görev yerini değiştirme şansı verecek. Kısacası yasa, kaçak işçi çalıştırılmasına ceza kesilmesinin fiilen kaldırılması anlamına geliyor.

Patronlara Kıyak, “Hukuki Olarak Uygunsa” CTP için Tamam!

Öte yandan hükümetin Çalışma Affı’nı üçlü kararname ile yürürlüğe koymasını “Meclis’in yok sayıldığı” gerekçesi ile mahkemeye taşıyan CTP, bugün yasanın Meclis’te oylanmasıyla birlikte olumlu oy kullandı. CTP böylelikle son dönemdeki “usulüne uygun muhalefetini” sürdürerek, yapılan emek düşmanı ve sermaye dostu politikaların hukuki boyutu tamam oldukça bir itiraz ortaya koymayacağını gözler önüne serdi.

Genel Kurulda söz alan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da, tasarının ülke çalışma hayatına kalıcı ve geleceğe yönelik ciddi kazanımlar getireceğini savundu.

Tek Reddeden TDP

TDP’nin aldığı parti kararına uygun olarak oylama sırasında salonda bulunan tek TDP Milletvekili olan Hüseyin Angolemli,  tasarıya olumsuz oy verdi.

Angolemli, özel sektörde sendikalaşma olmadığı sürece, kayıt dışı işçi çalıştırılması başta olmak üzere çalışma hayatındaki hiçbir sorunu çözmenin mümkün olmadığına vurgu yaptı.

Saner Haklı: Amaç Ceza Değil, Patronlara Kıyak Geçmek

Ankara Değil Lefkoşa(ADL) olarak 25 Ağustos 2016 tarihinde yeni yasanın içeriğini incelediğimiz haberi yeniden paylaşıyoruz.

 

1-Kaçak İşçi Çalıştırmanın Cezası 5 Kat Daha Az

 

Mevcut yasa ile, bir işverenin çalışma izni olmayan, kaçak işçi çalıştırdığının tespit edilmesi durumunda işverene 5 asgari ücret ceza kesiliyordu. Çalışma Affı ile, 1 ile 3 kişi arasında kaçak işçi çalıştıran işverenlere kaçak işçi başına tek asgari ücretlik ceza kesilecek. Yani kaçak işçi çalıştırmanın cezası 5 kat aşağı çekilmiş oldu.

 

Öte yandan 4 ile 9 kişi arasında kaçak işçi çalıştıran işverenlerin, çalıştırdığı kaçak işçi başına 2 asgari ücret ceza ödemesi öngörülüyor.

 

2- 41 Kaçağa Yalnızca 4 Bin TL Ceza:

9 Kaçak İşçi= 32 Bin 940 TL Ceza,
50 Kaçak işçi= 36 Bin 600 TL Ceza!

 

9 Kişiden fazla kaçak işçi çalıştırması durumunda, işverenin  ödemesi öngörülen en yüksek ceza ise 36 Bin 600 TL. Ortaya çıkan bu tabloya göre, 9 kaçak işçi çalıştıran bir işverenin 32 Bin 940 TL ceza ödemesi öngörülürken, 50 kaçak işçi çalıştıran bir işveren 36 Bin 600 TL ödeyecek. Akıl dışı bu uygulama ile, patronlar daha fazla kaçak işçi çalıştırarak kar edecek duruma geliyor.

 

3- Kaçak İşçi Tespit Edildiğinde Ceza Yazılamayacak

 

Mevcut yasa ile Çalışma Dairesi Müfettişleri kaçak işçi çalıştırdığı tespit edilen işyerine 5 asgari ücret ceza yazabiliyorken, yeni Çalışma Affı ile, kaçak işçi çalıştırdığı tespit edilen işverene ceza kesilemeyecek, 15 günlük uyarı verilecek.

 

15 günlük sürede işveren gerekli önlemleri alması durumunda kaçak işçi çalıştırdığı kanıtlanamayacağından cezadan kurtulmuş olacak. Yine geçmiş örneklere bakıldığında, kaçak durumunda olan işçiye ortalama 300-400TL’lik bir masrafla kayıt yapan işveren, cezadan “kurtulabilecek”.

 

4-Tarihi Kıyak: Binlerce Liralık Ceza Borçları, Bir Gün İçinde Yarım Asgari Ücrete Düştü

 

Kaçak işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenlere bu kararnameden önce yazılan bütün cezalar, Çalışma Affı ile yarım asgari ücrete düştü. Kaçak işçi çalıştırdıkları için ceza kesilen ve yıllardır ödenmeyen binlerce liralık cezaları bulunan birçok patron, yeni “af” ile yalnızca yarım asgari ücret ödeyerek, binlerce liralık cezalarını kapatma şansı yakaladı.

 

5-Aman Patronlar Mağdur Olmasın

 

Mevcut uygulamaya göre, kaçağa düşme durumunda bir iş yeri, bir yıl boyunca devlet ihalelerine katılamıyordu. Para cezası ödense bile devam eden bu uygulama da, kayıt dışı işçi çalıştırıp emekçinin sosyal haklarını ödemekten geri duran patronlara bir yaptırım niteliğindeydi. Çalışma affı ile, kaçağa düşen bir patron, yarım asgari ücret ödeyerek devlet ihalelerine katılabilme hakkını kazanıyor.

 

6- Emekçinin Hakkını Arayamacağından Emin Oldular

 

Yabancı işçilerin işten çıkarılması durumunda çalışma izni sona ereceği için  30 gün içinde ülkeden ayrılması gerekiyor. Çalışma affı ile bu süre fillen 9 güne düşürülüyor. Artık patronlar, işçilerini 21 gün önce işten ayrılmış gibi gösterip işten çıkarabilecekleri için hem prim yatırımı yapmaktan, hem de geriye dönük hakları vermekten kurtulabilecek. Bakanlar Kurulu’nun Yasa Gücünde Kararname ile uygulamaya koyduğu bu aftan önce, işten çıkarılan işçiler fiilen 15 günlük bir süreye sahipti. Yeni uygulama ile, patronlar emekçilerin haklarını vermeden kovarak, onlara haklarını savunmak için yalnızca 9 gün bırakmış olacak.

208 Paylaşımlar