Su’da Geçiş Dönemi Protokolü de Sır Perdesi Altında İmzalandı

TC Hükümeti ile kktc  Hükümetleri’nin imzaladığı Su Temini ve Yönetimi’ne İlişkin Antlaşmanın 22. maddesi gereği,  su fiyatlarını belirleyecek olan Geçiş Dönemi  Protokolü sessizce imzalandı

CTP-DP hükümeti döneminde içeriği halktan gizlenerek, sızdırılan yalan yanlış bilgilerle yönetilmeye çalışılan Su Temini ve Yönetimi’ne İlişkin Antlaşma süreci,  Geçiş Dönemi su fiyatlarını belirleyecek protokolü de bu kez UBP-DP hükümetince  benzer bir şekilde içeriği gizlenerek imzalandı.

Sızan haberler ışığında, imzalanan peşkeşin bu yeni belgesine göre belediyeler suyu ton başına 2.30 TL’den satın alacak.

TC Hükümeti ile kktc  Hükümetleri’nin imzaladığı Su Temini ve Yönetimi’ne İlişkin Antlaşmanın 22. maddesi ne diyor:

Madde 22

Geçiş Hükümleri

İşbu Anlaşma’nın dokuzuncu maddesi uyarınca yap-işlet-devret ihalesi yapılıp işletme hakkı devredilinceye kadar, Güzelyalı Terfi Merkezi’nden başlayarak, Geçitköy Terfi Merkezi, içmesuyu arıtma tesisi ve ana dağıtım isale hatları, İdareye başvuran belediyelerin su depolarına kadar DSİ tarafından İdareyle işbirliği içerisinde işletilir.

Gelecekte yapılacak yatırımları da dikkate alarak hazırlanacak geçiş dönemi su fiyatı taraflar arasında yapılacak bir protokol ile belirlenir.

Çerçeve Andlaşma’nın üçüncü maddesine ve belediye depolarının girişindeki sayaca göre hesaplanacak su bedeli, KKTC Maliye Bakanlığı tarafından T.C. hazinesine ödenir.

50 Paylaşımlar