TRAKAYAD Dikkat Çekti: “Ölülerimizi ve Sakatlarımızı Saymaya Mahkum Ediliyoruz”

TRAKAYAD, trafik güvenliğinde yaşanan sorunlara ilişkin bir basın açıklaması yayınladı. 

TRAKAYAD açıklamasında, 1975 yılı başından itibaren trafiğe 1888 kurban verilmiş olduğunun altı çizildi.
Ayrıca açıklamada, trafik güvenliğinin bunca yıldır gelmiş geçmiş yönetimlerce öncelik yapılmadığı, dolayısı ile toplumun trafikte ölülerini ve kalıcı sakatlarını saymaya mahkum edildiği vurgulandı.

Meclis’te trafik gündemi ile gerçekleştirilen olağanüstü toplantıya dahi milletvekillerinin gerekli önemi vermediğine dikkat çekilen açıklamada, “yaşanmakta olan bunca acıya rağmen, milletvekillerinin birçoğunun ilgisini bile çekmemiştir. Konuşmalar yine boş koltuklara yapılmıştır” denildi.

Açıklamanın devamında ise, meclisin Trafik Güvenliği Kriz Masası’nı oluşturmak için acilen adım atması gerektiği ifade edildi.
Açıklamanın tamamı ise şöyle:

1975 yılı başından itibaren tra ğe 1888 kurban vermiş olan bir toplumuz. Bunca yıldır trafik güvenliği gelmiş geçmiş yönetimlerce öncelik yapılmamış, dolayısı ile toplum trafikte ölülerini ve kalıcı sakatlarını saymaya mahkum edilmiştir. Bu yürekler acısı tabloyu değiştirmek için milletvekili Zeki Çeler bir ilki gerçekleştirmek için yola çıkmış ve Meclisin 4 Mayıs 2017 tarihinde “Trafik Güvenliği” gündemi ile olağanüstü toplanmasını sağlamıştır. Ancak bu “olağanüstü” sıfatlı toplantı dahi, yaşanmakta olan bunca acıya rağmen, milletvekillerinin birçoğunun ilgisini bile çekmemiştir. Konuşmalar yine boş koltuklara yapılmıştır.

KKTC trağinin güvensizliğinin son on yılda her yıl ortalama 39 insanımızı aramızdan aldığını ve yaklaşık 200 insanımızın da ciddi şekilde yaralanmasına sebep verdiğini acaba duymayan kaldı mı? Var olan sistemin toplum için çalışmadığını, ve trafikte hayat kurtarma ve kalıcı sakatlıkları önleme diye bir derdi olmadığını görmek için kaç insanımızın daha KKTC trafiğinde katledilmesine “ihtiyaç duyulmaktadır?”

4 Mayıs birleşiminde Sayın Zeki Çeler Meclis bünyesinde bir “Trafik Güvenliği Kriz Masası” kurulması gerektiğini belirtmişti. Var olan sistem çalışmadığına göre, KKTC’deki trafik güvensizliğine karşı topyekün savaşım açmak Meclisin inisiyati ne kalmıştır. Acak ve ancak Meclis ön plana çıkıp trafik güvenliği sorunlarımızı sahiplenirse trafik güvenliği sorunlarımızı çözüme ulaştırmaya başlayabileceğiz.

Dolayısı ile, Meclis bünyesinde bir “Trafik Güvenliği Kriz Masası”nın kurulması için 1888’den fazla sebep bulunmaktadır. Ama, tüm gerçeklere rağmen, yine de bu kriz masasının kurulmasını istemeyenler çıkacak olursa, onlar tek bir geçerli sebep gösterebilecekler midir?

Milletvekilleri halkı temsil etmek için görev almış kişiler olarak toplumun menfaati için hep birlikte çalışmayı yeğlemeli ve trafik güvenliği hususunda yapılması gerekenleri partizancılığa kurban etmemelidirler. Unutulmamalıdır ki, kriz masası oluşumu sadece bir başlangıcı teşkil edecektir. Trafikte hayat kurtarmak ve kalıcı sakatlıkları önlemek için hem trafik güvenliğinden sorumlu her kişinin, hem de toplum bireylerinin yerine getirmesi gereken birçok sorumluluk vardır. Meclis artık bu değişim için “Trafik Güvenliği Kriz Masası”nın oluşumunu onaylamalı ve bugünden başlayarak gereken bu değişimi kucaklayıp toplum ile birlikte trafik güvenliği savaşımını başlatmalıdır.

Hüseyin Sevay

TRAKAYAD Başkanı

 

7 Paylaşımlar