‘Yalan’ da 5 Harf, ‘Talat’ da

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından imza bekleyen üst kademe yöneticilerinin atanması konusunda sert çıkış yapan ve Akıncı’ya atıfta bulunarak, “Ben olsam bu şartlar alında imzalamazdım” diyen CTP Genel Başkanı Mehmet Ali Talat, Cumhurbaşkanlığı döneminde 214 atamaya imza attı. 

5 kez hükümet değişikliğinin olduğu 2005-2010 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapan Talat, toplam 214 atamaya onay verdi.

Kıbrıs Postası’ndan Meryem Ekinci’nin haberine göre, UBP-DP Hükümeti tarafından yeni üst kademe yöneticisi atanmasını eleştiren ve üçlü kararnamelerle atama işlemi konusunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gönderme yaparak, “Ben olsam bu şartlar altında imzalamazdım” diyen 2. Cumhurbaşkanı ve CTP Genel Başkanı Mehmet Ali Talat, 20015-2010 yıllarını kapsayan Cumhurbaşkanlığı döneminde yüzlerce atama kararnamesi imzaladı.

Kıbrıs Postası’nın Mehmet Ali Talat’ın Cumhurbaşkanlığı görevine başladığı 26 Nisan 2005 ila görevi 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na devrettiği 22 Mayıs 2010 yılına dek imzaladığı atama kararnameleri konusunda yaptığı araştırmanın sonucuna göre, Talat 214 kez üçlü kararname imzaladı.

2. Cumhurbaşkanı Talat’ın 17 Nisan 2005’te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında 23 Nisan 2005’te yemin ederek göreve başladığı ve 18 Nisan 2010’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında görevi 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na devrettiği 5 yıllık dönem içerisinde 5 kez hükümet değişikliği oldu.

İLK 17 AYDA 52 ATAMA

Talat’ın Cumhurbaşkanlığı görevine başlamasının hemen ardından II. Talat Hükümeti sonra ererek, CTP-DP ortaklığında kurulan I. Soyer Hükümeti dönemi başladı.

26 Nisan 2005 ila 25 Eylül 2006 arasını kapsayan I. Soyer Hükümeti döneminde Talat Cumhurbaşkanı olarak toplam 52 atama kararnamesine imza attı.

Talat’ın imza attığı ilk atama 27 Nisan 2005 tarihli atama kararnamesi. 27 Nisan tarihli kararname ile Raşit Pertev Cumhurbaşkanlığı Dairesi Müsteşarı olarak atanmıştı. I. Soyer Hükümeti döneminde gerçekleştirilen ve Talat’ın imzasını taşıyan son atama ise, Hüseyin Kasapoğlu’nun İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi Müdürü olarak atanması olmuştu. Kasapoğlu, 11 Eylül 2006 tarihli kararnameyle göreve atanmıştı.

I. SOYER HÜKÜMETİNDE 37 ATAMA

Talat’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde ikinci hükümet ise, CTP-ÖRP ortaklığında kurulan II. Soyer Hükümeti oldu.

25 Eylül 2006 ila 6 Haziran 2007 tarihlerini kapsayan II. Soyer Hükümeti döneminde Talat, 37 atama kararnamesine imza attı.

25 Eylül 2006 ila 6 Haziran 2007 tarihlerini kapsayan II. Soyer Hükümeti döneminde Talat’ın imzasını taşıyan ilk atama 11 Ekim 2006 tarihli kararname ile Hüseyin Hürkal’ın Tarım Bakanlığı Hayvancılık Dairesi Müdür mevkiine atanması olmuştu.

Yine bu dönemde 37’inci ve son atama ise 4 Haziran 2007 tarihli kararname ile yapılmış ve Dilek Yavuz Yanık, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine atanmıştı.

9 AYDA 12 ATAMA

Talat’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde tarihler 6 Haziran 2007’yi gösterdiğinde ise II. Soyer Hükümeti Değişikliği yapılmıştı. Başbakan’ın dışında toplam 9 olan bakanlık sayısı 10’a çıkarılmış, bu bakanlık da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmuştu. Sonay Adem’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu bu değişiklikte, ÖRP kanadından Ekonomi ve Turizm Bakanı Enver Öztürk’ün yerine Erdoğan Şanlıdağ getirilmişti.

CTP-ÖRP ortaklığında devam eden II. Soyer Hükümeti Değişikliği 11 Mart 2008’e dek devam etmiş ve bu dönemde 2. Cumhurbaşkanı Talat,  toplam 12 atamaya imza atmıştı.

İlk atama 25 Haziran 2007 tarihli kararname ile Başbakanlık Dairesi Hukuk ve Siyasi İşler Müdürü mevkiine Handan Aksoy’un atanmasına ilişkin olmuştu.

Talat’ın, II. Soyer Hükümeti Değişikliği döneminde attığı son atama imzası 7 Mart 2008 tarihli kararname ile Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine Rıza Ömer Çinkılıç’ın atanmasını içermişti.

18 ATAMA DAHA

Talat’ın Cumhurbaşkanlığı’nın 3’üncü yılında yine hükümette değişiklik oldu. Özgürlük ve Reform Partisi- Cumhuriyetçi Türk Partisi ortaklığında 25 Eylül 2006’da kurulan koalisyonda tarihler 11 Mart 2008’i gösterdiğinde 3’üncü kez revizyona gidilmiş ve bakan değişikliğiyle birlikte III. Soyer Hükümeti, 4 Mayıs 2009’a dek devam etmişti.

11 Mart 2008 ila 4 Mayıs 2009 tarihlerini kapsayan III. Soyer Hükümeti döneminde ise Talat, 2. Cumhurbaşkanı olarak18 atama kararnamesine imza attı.

Kıbrıs Postası’nın yaptığı araştırmaya göre bu dönemde ilk atama 19 Mart 2008 tarihli kararname ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü mevkiine Tülin Murat’ın atanmasını içermişti. Talat’ın bu dönemde imza koyduğu son atama ise 4 Şubat 2009 tarihli kararname ile Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Ekonomik Planlama Dairesi Başkan mevkiine Ödül Muhtaroğlu’nun atanmasına ilişkin olmuştu.

8. EROĞLU HÜKÜMETİ’NDE TALAT’TAN 95 İMZA

Talat’ın Cumhurbaşkanlığı süresinin dolmasına yaklaşık 1 yıl kala, CTP-ÖRP Koalisyon Hükümeti’nin görevinin sona ermesiyle Nisan 2009’da Milletvekilliği Genel Seçimlerine gidilmiş ve seçim sonucunda UBP’nin tek başına iktidar olmasıyla 8. Eroğlu Hükümeti dönemi başlamıştı.

Talat, 4 Mayıs 2009 ila 17 Mayıs 2010 tarihlerini kapsayan bu dönemde toplamda 95 üst kademe yönetici atamasına imza koydu.

Talat’ın bu dönemde imzaladığı ilk atama kararnamesi, Başbakanlık Müsteşarı mevkiine Mustafa T. Tokay’ın atanmasına ilişkin 22 Mayıs 2009 tarihli kararname oldu.

Talat’ın 95’inci kez imza koyduğu atama kararnamesinin tarihi ise 17 Şubat 2010 tarihini içerdi. 17 Şubat tarihli kararname ile Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine Ali Santel atanmıştı.

18 Nisan 2010’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun kazanmasının ardından 2. Cumhurbaşkanı Talat’ın cumhurbaşkanlığı görevi sona ermişti.

İŞTE TALAT’IN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE İMZALADIĞI ATAMALAR:

I.SOYER HÜKÜMETİ DÖNEMİ (26 Nisan 2005-25 Eylül 2006):

Raşit Pertev Cumhurbaşkanlığı Dairesi Müsteşar mevkiine
Asım Akansoy Cumhurbaşkanlığı Dairesi Özel Kalem Müdürü mevkiine
Doğan Şahali Başbakanlık Müsteşarı mevkiine
Davut İzkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Limanlar Dairesi Müdürü mevkiine
Aysan Çeliker Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine
İsmet Lisaniler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Dairesi Müdürü mevkiine
Mustafa Kıralp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine
Hayati Sarper Özdoğa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü mevkiine
Cemile Cihangir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü mevkiine
Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı mevkiine
Pembe Dirençay Merkezi Mevzuat Dairesi Müdürü mevkiine
Asaf Şenol Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bakanlığı Müsteşar mevkiine
Dt. Zalihe Şakir Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Müdürü mevkiine
Hasibe Şahoğlu Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Protokol Müdürlüğü mevkiine
Günal Özoğul KKTC Cumhurbaşkanlığı Dairesi Başkanlık Müdür mevkiine
Kaan Aytaçoğlu Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü mevkiine
Mehmet Başel Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Müsteşar mevkiine
Durmuş Erçakıca Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine
Mustafa Hastürk Milli Eğitim ve Kültür Dairesi Müdür mevkiine
Mertdoğan Soyalan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü mevkiine
Hüseyin Maneoğlu Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Genel Koordinatör mevkiine
İrfan Dorak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Devlet Laboratuvarı Müdürü mevkiine
İsmail Arter Başbakan YDR. ve Dışişleri B.Bakanlık Müdürü mevkiine
Hasan Artuner Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Turizm Tanıtma ve Pazarlana Dairesi Müdür mevkiine
Mustafa Çelik Tarım ve Orman Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine
Mustafa Tel İçişleri Bakanlığı Lefkoşa Kaymakam mevkiine
Orçun Kamalı Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Bakanlık Müdür mevkiine
Emin Bilgen Tarım ve Orman Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü mevkiine
Selim Gökbörü Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Ticaret Dairesi Müdür mevkiine
Mustafa Yeşilada Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Genel Sekreter mevkiine
Erkut Şahali Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü mevkiine
Yonca Şenyiğit Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine
Burhan Eraslan Meclis Başkanı Özel Kalem Müdürü mevkiine
Hüseyin Arifoğlu Kamu Hizmeti Komisyonu İdari İşler ve Sicil İşleri Müdürü mevkiine
Mehmet Öke KHK Sınav İşleri Müdürlük mevkiine
Hüseyin Özçağ Tarım ve Orman Bakanlığı Müsteşar mevkiine
Emin Bahcivan Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi Müdürü mevkiine
Alper Abbasoğlu Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdür mevkiine
Tahsin Temel Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürü mevkiine
Hasan Ecer Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine
Bora Turgut Muslu Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Turizm Planlama Dairesi Müdür mevkiine
Salih Tacan Ersümer Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine
Ahmet Yücel Bahçeci İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi Müdür mevkiine
İsmail Arter Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Genel Koordinatör mevkiine
Mehmet Çelebi Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine
Günay Özan Polis Genel Müdürü mevkiine
Mehmet Özdamar Polis Genel Müdürü Birinci Yardımcısı mevkiine
Hüseyin Erarslan Polis Genel Müdürü İkinci Yardımcı mevkiine
Zeki Gazioğlu Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine
Hilmi Akil Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı mevkiine
Namık Korhan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Genel Müdür mevkiine
Hüseyin Kasapoğlu İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi Müdür mevkiine

II.SOYER HÜKÜMETİ DÖNEMİ (25 Eylül 2006-6 Haziran 2007):

Hüseyin Hürkal Tarım Bakanlığı Hayvancılık Dairesi Müdür mevkiine
Timur Uğurlubirel Tarım Bakanlığı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdür mevkiine
Ümit Akyalçın Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü mevkiine
Emine Solyalı Tarım Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürü mevkiine
Ahmet Özçelebi Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine
Hasan Kestigül Tarım Bakanlığı Müsteşar mevkiine
Öntaç Düzgün Başbakanlık Müsteşarlığı mevkiine
Hülya Altan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi Müdür mevkiine
Hasan Temeller Tarım Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine
Durali Elal Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar mevkiine
Fuat Azimli Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü mevkiine
Yaşar Mavioğlu Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi Müdür mevkiine
Kenan Başaran Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü mevkiine
Enis Coşan Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine
Ahmet H. Fikretler YÖDAK Genel Sekreteri mevkiine
Baki Aygün Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Ticaret Dairesi Müdürü mevkiine
Erhan Özkan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine
Fahri Yönlüer Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Genel Koordinatör mevkiine
Hilmi Akil Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müdür/Temsilci mevkiine
Kemal Yılmaz Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine
Ramadan Gökşan Tarım Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine
Tekin Söylemez Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine
Dr.med. vet. Nazım Akçaba Tarım Bakanlığı Veteriner Dairesi Müdür mevkiine
Eser Çeker Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Üst Kurulu Başkan mevkiine
Feridun Üstün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Telekomünikasyon Dairesi Müdür mevkiine
Yusuf Gülçur Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Müsteşar mevkiine
Osman Bayhanlı Maliye Bakanlığı Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdür mevkiine
Dr. Tacan Öncül Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü mevkiine
Ahmet Muratoğlu Başbakanlık Dairesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü mevkiine
Mustafa Güçlü Başbakanlık Enformasyon Dairesi Müdürü mevkiine
Alper İnce Tarım Bakanlığı Özel Kalem Müdür mevkiine
Cemal Arık Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürü mevkiine
Mehmet Salih Gürtekin Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdür mevkiine
Namık Korhan Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar mevkiine
Ahmet Seyfi Erdengiz Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Genel Müdürü mevkiine
Tülay Sönmez Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Plan Proje Müdür mevkiine
Dilek Yavuz Yanık Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine

II.SOYER HÜKÜMETİ DEĞİŞİKLİĞİ (6 Haziran 2007-11 Mart 2008):

Handan Aksoy Başbakanlık Dairesi Hukuk ve Siyasi İşler Müdürü mevkiine
Növber Ferit Vechi Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Tanıtma Dairesi Müdür mevkiine
Nesligül Onurel Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Protokol Müdür mevkiine
Salih Tacan Ersümer İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi Müdür mevkiine
Doç. Dr. Hasan Kılıç Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı mevkiine
Savaş Uğurlu Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine
Kemal Köprülü Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine
Arif Altay Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine
Güner Mükellef Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi Başkanı mevkiine
Hasan Sarıca KKTC Cumhurbaşkanlığı Dairesi Müsteşar mevkiine
İbrahim İlginç Maliye Bakanlığı Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü mevkiine
Rıza Ömer Çinkılıç Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine

III. SOYER HÜKÜMETİ DÖNEMİ (11 Mart 2008- 4 Mayıs 2008):

Tülin Murat Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü mevkiine
Cemal Toksöz Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdür mevkiine
Musa Erkanat Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi Müdürü mevkiine
Yaşar Demirel Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarı Müdürü mevkiine
Derviş Gezer Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdür mevkiine
Nurettin İskender Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine
Asım Kayan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi Müdürü mevkiine
Yusuf Karşılı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü mevkiine
Hülya Devaşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine
Alper Zorlu Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Genel Koordinatör mevkiine
Mustafa Lakadamyalı Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine
Hasip Köymen Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine
Ali Korhan Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı mevkiine
Dursun Oğuz Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine
Namık Korhan Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine
Ahmet Seyfi Erdengiz Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar mevkiine
Fatma Bilen Görener Maliye Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü mevkiine
Ödül Muhtaroğlu Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Ekonomik Planlama Dairesi Başkanı mevkiine

8. EROĞLU HÜKÜMETİ DÖNEMİ (4 MAYIS 2009-17 MAYIS 2009)

Mustafa T. Tokay Başbakanlık Müsteşarı mevkiine
Muzaffer Sevinç Başbakanlık Personel Dairesi Müdürü mevkiine
Hüseyin Metin Beyoğlu Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü mevkiine
Ömer Aydın Köseoğlu Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarlığı mevkiine
Ümit Özkıran Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine
Mustafa Akçaba Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü mevkiine
Dr. İlkay Şentürkler Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü mevkiine
Volkan Çanakçı Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine
Oktay Öztürkler Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine
Ali Avni Yönel Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığ Müsteşar mevkiine
Metin Özerem Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Dairesi Müdürü mevkiine
M. Bumin Paşa Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdür mevkiine
Mehmet Kortay Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü mevkiine
Mustafa Ziyaettin Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine
Göktürk Mehmet Ötüken Başbakanlık Özel Kalem Müdürü mevkiine
Eren Ertürk Başbakanlık Dairesi Müdürü mevkiine
Gökhan Güler Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterlik Örgütü Özel Kalem Müdürü mevkiine
Cansev Metbulut Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdür mevkiine
Seral Fırat Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Yasalar Kararlar ve Tutanaklar Müdürü mevkiine
Ulaş Kığılcım Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine
Hüseyin Kavaz Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü mevkiine
Mehmet Kortmaz Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi Müdürü mevkiine
Ömer Özgünalp Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Eğitim Deneteme, Değerlendirme ve Koordinasyon Üst Kurulu Başkanı mevkiine
Gencay Eroğlu Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Dairesi Müdürü mevkiine
İsa Nurçin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine
Nazım Ergene Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar mevkiine
Cemal Özyönüm Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine
Ali Göksu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürü mevkiine
Yusuf Kaçmaz Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü mevkiine
Sadık Ulupınar Maliye Bakanlığı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü mevkiine
Erman Yalyalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine
Sevgi Değgin Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine
Koralp Şerifoğlu Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine
Tahsin Berk Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü mevkiine
Şükran Korahan Dışişleri Bakanlığı Genel Koordinatör mevkiine
Mehmet Altan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Devlet Üretme Çiftlikleri Müdürlüğü mevkiine
İrfan Tansel Demir Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi mevkiine
Kamil Kayral İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Müsteşar mevkiine
Hasan İslamoğlu İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı İskan Müsteşar mevkiine
Adnan Altan İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine
Levent Şensoy İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine
Bünyamin Merhametsiz İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı İskele Kaymakamı mevkiine
Nilgün Şefik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı mevkiine
Türker Vural Maliye Bakanlığı Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü mevkiine
Gülseren Vural Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürü mevkiine
Süleyman Göktaş Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Koordinatör mevkiine
Ayşe Hasapoğlu İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Sosyal Konut Müdür mevkiine
Hüseyin Ataben Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Veteriner Dairesi Müdür mevkiine
Mustafa H. Aktuğ İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdür mevkiine
Müslüm Aykılıç İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Lefkoşa Kaymakamı mevkiine
Gürkan Kara İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Girne Kaymakamı mevkiine
Cansel Hıdıroğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdür mevkiine
Aytaç Çaluda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine
Serkan İlseven Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterlik Örgütü İdari, Mali ve Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü mevkiine
Ahmet Özkayalar Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü mevkiine
Ercan Akerzurumlu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü mevkiine
Beran Bertuğ İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Gazimağusa Kaymakam mevkiine
Erçin Tekakpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Dairesi Müdür mevkiine
Gürsel Selengin İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Merkez Kaymakam mevkiine
Metin Gültekin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkezi Teknik Öğretim Dairesi Müdürü mevkiine
Mehmet Yulaf İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Plan Proje Müdür mevkiine
Hasan Topaloğlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Dairesi Müdürü mevkiine
İrfan Paşa Özakalın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Telekomünikasyon Dairesi Müdür mevkiine
Mustafa Defteralı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Plan Proje Müdür mevkiine
Hüseyin Tazeoğlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü mevkiine
Serdar Canaltay Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Limanlar Dairesi Müdürü mevkiine
Dr. Nuri Gökşin Sağlık Bakanlığı Müsteşar mevkiine
Olgun Amcaoğlu Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine
Şahap Aşıkoğlu Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Müsteşarlık mevkiine
Derviş Beyit Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdür mevkiine
Hakan Yozcu Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Dairesi Müdür mevkiine
Aytuğ Fazıl Plümer Dışişleri Bakanlığı Müsteşar mevkiine
Hasan Arkol Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine
Doğan Emiroğulları Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Posta Dairesi Müdür mevkiine
Emine Pilli Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdür mevkiine
Ünsal Uzuner Başbakanlık Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri mevkiine
Hasan Hacılar İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Muhaceret Dairesi Müdür mevkiine
Selçuk Barbaros İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi Müdür mevkiine
Menteş Gündüz İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Güzelyurt Kaymakam mevkiine
Çimen Keskin Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdür/Temsilci mevkiine
Mustafa Üzümcüoğlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine
Yusuf Önderol Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Dairesi Müdürü mevkiine
Coşkun Bundak Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine
Sermed Emin Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Müdürü mevkiine
Onursal Bozkurt Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bakanlık Müdür mevkiine
Zehra Başaran Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine
Ahmet Erdengiz Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine
Hasan Bozkan Kooperatif Şirketler Mukayyidi mevkiine
Osman Erçiner İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi Müdür mevkiine
Soley Akçaba Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdür mevkiine
Resa Savaş Paşaoğluları Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterlik Örgütü Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü mevkiine
Şifa Zeki Başbakanlık Hukuk ve Siyasi İşler Müdürü mevkiine
Ahmet Havutcu Maliye Bakanlığı Müsteşar mevkiine
Ayden Kutalp Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü mevkiine
Ali Santel Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine

Kaynak: Kıbrıs Postası