Yenişehirlilerin Yurt İnşaatına Karşı Mücadelesi Sürüyor

Yenişehir’de Serdar Denktaş’ın kızı ve oğluna yurt yapımı için peşkeş çekilen devlete ait araziyle ilgili bölge halkının direnişi sürüyor.

Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi altında örgütlenen bölgeliler ve haklı mücadelelerine destek verenler, Lefkoşa’da iki bölgede pankart açtı.

Başbakanlık Işıkları ve Yenişehir Işıkları’nda açılan pankartlarda “Beton Blok Değil, Yeşil Alan İstiyoruz” mesajı yer aldı.

Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi’nden yapılan açıklama ise şöyle:

“Yaklaşık iki ay önce, Şehit Biray Mustafa Sokak’ta bulunan ve Anadolu Ajansı’nın kullanımında olduğu bilinen, fakat sonradan Maliye Bakanlığı’na devredilen 2 arsanın,bir Bakanın birinci derece yakınlarının hissedarı olduğu MediterraneanCyprusEducation Services Ltd. adlı özel bir şirkete iki bloktan oluşan 8 katlı yurt yapılmak üzere ayrıldığını öğrendik.

Mahallede oturan sekiz aileden yaklaşık 35 kişi yanında, çevre sokaklarda oturan diğer aileler de mahallelerine devasa bloklardan oluşan beton binaların kalkacağını, büyük bir oranda genç ve öğrenci nufusunun gelmesiyle doğacak gürültü, park, kirlilik, güvenlikve çevre sorunlarının bilinciyle bir araya gelip Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifini oluşturduk. İnisiyatif olarak aşağıda sıraladığımız durumları tespit etmiş bulunuyoruz.

1) Böylesi bir arazinin rezerv olarak akrabalık ilişkileri kullanılarak ayrılması, buna aracılık yapan dairenin müdürünün de söz konusu kişilerin birinci derecede yakınları olduğu gerçeği, halkımızın yüzüne tokat gibi vurulmuş devlet arazilerinin mevki sahibi insanlar tarafından yakın akrabalara dağıtma gerçeğidir. Burada bir siyasetçinin kendi yakınlarına rant ve çıkar sağlayıcı uygulamaları hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmamakta ve ceza yasası anlamında da görevin kötüye kullanılmasıdır.

2) Bu veriliş sırasında, herhangi bir duyuru yapılmadan, herhangi bir ihaleye çıkılmadan söz konusu arazilerin bu şekilde rezerv edilip kiralama yoluna gidilmesi, devlet taşınmaz mallarının ihaleye çıkılmadan verilemeyeceğini belirten kamu ihale yasasına da aykırıdır.

3) Yapılan işlemde, zoraki destekleyici fikirler dışında, yurt yapımının gerçek bir kamu yararı bulunmadığı, amaçlananın belirli bir şirketerant ve avanta sağlanmasıdır.

4) Genelde tek katlı veya iki katlı evlerin oluşturduğu bir sokağa 2 bloktan oluşan sekiz katlı yurt yapılması, o mahallede ve civarında yaşayanlara yapılmış büyük bir haksızlık ve ayıptır. Bu, çoğunluğu 1963 ve 1974 göçmeni olan mahalleliye, yuva olarak bildikleri evlerini tekrardan terk edin ve yine göçmen olun demektir.

5) Böylesi bir yapının, fiziki ve manevi olarak bölgeyi etkileyeceğinden, bölge sakinlerinin görüşlerinin alınmadan hareket edilmesi bir başka anti demokratik uygulamadır. Planlanan projenin özellikle A tipi imar kapsamı çerçevesine konularak halkın fikrinin sorulması engellenmiştir. Bu yoğunluktaki bir nüfusun mahalleye getireceği çevresel sorunlar elbette civarda yaşayanları etkileyecektir. Bu ülkede, insan haklarının, çevre sorunlarının ve yaşayan insanların 3.sınıf bir meta olarak görüldüğü bir düzende yaşıyoruz.

Biz bu düzene Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi olarak karşı çıkıyoruz.Bundan altı ay kadar önce benzer bir uygulamaya toplumun tüm kesimleri yanında siyasiler de karşı çıkmış ve söz konusu olay durdurulmuştu. Bugün de beklediğimiz, toplumdan gelenbenzer şikayetlere siyasilerin de kulak vermesi ve gereğinin yapılmasıdır.

Talebimiz:

1) Söz konusu malın rezerv olarak ayrılması kararının hemen iptal edilmesi,

2) Söz konusu arsaların, yeşil alana dönüştürülerek Lefkoşa Türk Belediyesi ile beraberbölge yaşayanların da katılımıyla Yenişehir halkının da kullanabileceği dinlence parkıolarak inkişaf edilmesidir.

Halkımız şunu bilmelidir ki,Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi olarak haklarımızın sonuna kadar koruyucusu olacağız.

Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi