BİR 29 EKİM MASALI – FATİH BAYRAKTAR

Bir varmış bir yokmuş.

Pek de uzak olmayan bir diyarda çeşit çeşit padişahlar köşklerde ve saraylarda yaşarmış.

Köşktekilerle saraydakiler birbirlerini ağırlarmış.

Köşktekiler halk deyip halkı ezer, saraydakiler din deyip dini sömürürlermiş.

Halkın bilgeleriyse “Köşkün saraydan, sarayın köşkten yok bir farkı.” dermiş bir ağızdan da uyarırlarmış diğerlerini.

Bu pek de uzak olmayan diyarın kendine has bayramları da varmış.

Köşklerde, saraylarda toklara ziyafetler verilir, açlar açlıklarına terk edilirmiş o bayram günlerinde.

Padişah kuvvetleri tekmil silah kuşanıp dosta düşmana korku salmak için çıkarmış sokaklara.

Halkın bilgeleri yine “Köşkün saraydan, sarayın köşkten yok bir farkı” dermiş bir ağızdan da uyarırlarmış diğerlerini.

Bir de adına yok ülke denilen bir diyar varmış o zamanlar.

Pek de uzak olmayan diyarın pek de uzak olmayan komşusuymuş bu yok ülke.

Birçok nedeni varmış  elbet ona yok demelerinin.

Tüm diğer yoklar gibi o da kendinden güçlü bellediği uzak olmayan diyarın bayramlarını kutlarmış kendi bayramı gibi örneğin.

Köşkler zamanında da saraylar zamanında da değişmezmiş bu bayram kutlamaları.

Orada da köşktekilerle saraydakiler birbirlerini ağırlarlarmış.

Orada da köşklerde, saraylarda toklara ziyafetler verilir, açlar açlıklarına terk edilirmiş kutlama zamanları.

Yok ülkenin kuvvetleri, padişahın kuvvetleriyle birlikte tekmil silah kuşanıp içteki ve dıştaki düşmanlara korku salmak için çıkarmış sokaklara, orada da.

Orada da halkın bilgeleri “Köşkün saraydan, sarayın köşkten yok bir farkı” dermiş bir ağızdan da uyarırlarmış diğerlerini.

Bilirlermiş köşkte yaşayan da sarayda yaşayan da küçük ve güçsüz görürlermiş memleketlerini.

Bilirlermiş köşkte yaşayan da sarayda yaşayan da suyuyla, insanıyla bağlamak istermiş kendine  bu yok ülkeyi.

O yüzden toplanmışlar bir baraka altında halkın bilgeleri,

Almış yanlarına diğerlerini.

Ve demişler ki;

“Sonu gelecek bu günlerin elbet bir gün.

Açlıklarına terk edilmiş açlar,

elbet alacak haklarını toklardan,

hem de yine bir bayram günü.”

Fatih Bayraktar

Baraka aktivisti

40 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply