Bunları Biliyor muydunuz? – Münür Rahvancıoğlu

Türkiye’den gelen suyu mühendislik becerileri bakımından Kıbrıslı Türklerin rahatlıkla idare edebileceğini, zaten hali hazırda yetişmiş mühendislerimizin bu işi yapmakta olduğunu ve olası her durumda (özelleştirme/DSİ) işin başında bu mühendislerin olacağını…

***

Kıbrıslı Türkler açısından kamusal bir idare ile ve düzgün bir yapı ile; su yönetiminin ve işletmesinin kolayca düzenlenebileceğini; hukukçularımız ve uzmanlarımızın bu konuda hali hazırda yapılmış hazırlıkları olduğunu…

***

Kamusal olarak işletilecek suyun kar içermeyen bir miktar karşılığında (mevcut fiyattan daha pahalı ancak önerilen fiyattan kat kat daha ucuz bir bedele) kullanma ve üretim maksatlı olarak hepimize dağıtılabileceğini…

***

Türkiye’den gelen ve kullanacağımız her litre suyun bedelini kuruşuna kadar ödeyebilecek bir sistemi önerdiğimizi…

***

Bu sistemle, bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yapmış olduğu tüm yatırımların parasal bedelini, faizi ile beraber ödeyebilecek ekonomik potansiyelimizin olduğunu…

***

Kamusal olarak işletilip bedellendirilen bu su sistemi ile; henüz tamamlanmamış yatırımların finanasmanını da bizim karşılayabileceğimizi ve tüm yatırımların böylece Kıbrıslı Türk halkının mülkiyetinde kalacağını…

***

Bu sistemden elde edilecek girdinin, mevcut su kaynaklarımızın rehabilitasyonu için kullanılması konusunun da mühendislerimiz arafından yapılmış hesaplarda planlandığını…

***

Mevcut su şebekelerinde bulunan kaçakların (%40) giderilmesinin ancak kamusal bir sistemle mümkün olduğunu…

***

Kullanım kaçaklarının giderilmesi ve üreticilerin su kullanımının daha verimli hale getirilmesi ile su harcamamızın da ciddi oranda azaltılabileceğini…

***

Su ihtiyacımıza yönelik kaynakların, deniz ve atık su arıtma sistemleri ile desteklenmesi işinin tamamen yerel mühendisler tarafından planlanıp uygulanabileceğini…

***

Bize dayatılmakta olan modeled; özel şirketin de zaten, hem suyun hem de yatırımların bedelini, bizim mühendislerimizi çalıştırarak aynı şekilde ödemek niyetinde olduğunu…

***

Özel şirketin mevcut kaynakların rehabilitasyonu ile ilgilenmediğini…

***

Bu sistemde çalışması gereken personel sayısının (uluslararası standartlara uygun olarak) hesaplandığını…

***

Çalışacak olan uzmanların maaşlarının mevcut barem tablosunun çok daha üzerine ödeme yapılarak çalıştırılabileceğini…

***

Tüm bunlar yapılırken, evsel kullanım için hane başına 4 tona kadar ücretsiz su temininin de mümkün olduğunu…

***

Tüm bu yazdıklarımın, litre litre, kuruş kuruş yapılmış hesapların sonucu olduğunu…

***

Biliyor muydunuz?

Ben bilmiyordum…

Su Platformu toplantılarında her çeşit mühendis, hukukçu ve ekonomisti dinlediğim zaman öğrendim…

Hükümete anlatmışlar, hesaplarını aktarmışlar, her türlü söylemişler ama muhatap bulamamışlar…

Onlar da “madem hükümet dinlemiyor, bari halka anlatalım” demişler…

Bana çok ikna edici duyuldular…

Size de aktarayım dedim…

 

 Münür Rahvancıoğlu

Baraka Aktivisti

26 Paylaşımlar